Nauka gry na instrumencie – planowanie zajęć

Ważne wskazówki dla Rodziców

Nowy rok szkolny to czas wyboru aktywności i zajęć pozalekcyjnych.
Jeśli gra na instrumencie * znajduje się na tej liście, to odpowiedź na poniższe pytania ułatwi organizację nauki:

osobiste preferencje – na jakim instrumencie dziecko chciałoby grać, jaki rodzaj muzyki lubi, jakie tradycje wyniosło z domu,
w jaki sposób chce wykorzystać umiejętność gry?

Dobrze, jeśli motywacją podjęcia przez dziecko nauki jest jego wewnętrzny pociąg
do muzyki i pewna świadomość, w jakim jej obszarze chciałoby działać.
Ułatwi to opiekunom znalezienie adekwatnego zajęcia

osobowość dziecka – jaki ma temperament, czy potrzebuje pobudzenia czy przeciwnie? czy potrafi skupić się dłużej na jednym zadaniu, czy potrafi być systematyczne, w jakim stopniu umie pracować samodzielnie, czy potrafi poczekać na rezultaty swojej pracy?

Gra na instrumencie może z jednej strony aktywizować emocjonalnie dziecko,
z drugiej je harmonizować, tonować -warto wziąć to pod uwagę podczas wyboru instrumentu, w zależności od charakteru dziecka. Kontakt z instrumentem
działa bowiem także terapeutycznie i może być pomocny w regulowaniu nastroju
i temperamentu. Działa też porządkująco i kształci dobre nawyki -pracowitość, obowiązkowość, wytrwałość.

fizyczne predyspozycje – jaka jest ogólna kondycja i koordynacja ruchowa dziecka?

Niektóre instrumenty wymagają specjalnych „warunków” u wykonawców, zarówno jeśli chodzi o budowę ciała, jak i wiek, wytrzymałość, sprawność itd. Wszelkich wskazówek udzieli nauczyciel gry na danym instrumencie, z którym warto wcześniej się skonsultować

muzyczne predyspozycje – czy ma słuch muzyczny i poczucie rytmu?

To podstawowe predyspozycje umożliwiające podjęcie gry na instrumencie. Pozostałe zasoby, jak muzykalność, wyobraźnia muzyczna, pamięć muzyczna i in. rozwijane są podczas dalszej edukacji muzycznej

forma nauki – jaki typ nauczania będzie najbardziej odpowiedni dla dziecka ?

Możliwości wyboru są ogromne, od szkół muzycznych państwowych i prywatnych,
poprzez ogniska muzyczne, ośrodki kultury, lekcje indywidualne, do zajęć i kursów online (raczej jako uzupełnienie stacjonarnej edukacji)

częstotliwość nauki – jak często mogą odbywać się zajęcia gry na instrumencie?

W szkolnictwie muzycznym przyjęło się, że lekcje gry na instrumencie odbywają się
dwa razy w tygodniu. Jest to dobra opcja, ponieważ umożliwia wdrożenie młodego człowieka w nową umiejętność z zachowaniem kontroli postępów i prawidłowego kształtowania nawyków, tak ważnych w początkowym etapie nauki. Ponadto taka częstotliwość lekcji daje motywację do systematycznej pracy w domu i przyspiesza postępy.

rodzaj instrumentu klawiszowego -który z klawiszowych instrumentów najlepiej odpowiada potrzebom dziecka?

Biorąc pod uwagę szereg czynników wymienionych w tym tekście oraz wiedzę opiekunów
o dziecku, mogą oni określić, jaki instrument będzie najlepiej dopasowany
do jego potrzeb (o różnicy między instrumentami akustycznymi a elektronicznymi można przeczytać tu: http://muzykalnedziecko.pl/instrument-akustyczny-czy-elektroniczny/ )

warunki lokalowe – na który z instrumentów klawiszowych pozwala przestrzeń domowa i styl życia rodziny?

Mogąc wybrać pomiędzy fortepianem, pianinem akustycznym, pianinem cyfrowym
i keyboardem trzeba uwzględnić ten ważny aspekt. Instrumenty akustyczne mają szlachetne brzmienie i najlepiej kształtują nawyki wykonawcze. Są jednak dość duże
i głośne. Ponadto wymagają regularnego strojenia i konserwacji. Instrumenty elektroniczne są łatwiejsze w transporcie, aranżacji przestrzeni, dają możliwość grania cichego i na słuchawkach, jednak mają niższe walory edukacyjne i brzmieniowe. Bardzo ważne jest też miejsce do ćwiczeń w domu, urządzone tak by sprzyjać efektywnej nauce (więcej w tym artykule: http://muzykalnedziecko.pl/niezbednik-poczatkujacego-pianisty

warunki logistyczne – w jaki sposób dziecko ma dostawać się do miejsca prowadzenia zajęć, czy będzie w stanie robić to samodzielnie, czy potrzebna będzie pomoc osoby dorosłej?

Również ten czynnik warto uwzględnić w planowaniu nauki gry, do której konieczna jest systematyczna obecność na zajęciach. Jeśli jakieś czynniki zewnętrzne mogą uniemożliwiać uczniowi regularne uczestniczenie w zajęciach, może to opóźnić postępy w grze.
Warto zatroszczyć się o to, by komunikacja z miejscem nauki była komfortowa.

czas w tygodniu przeznaczony na ćwiczenie – ile czasu dziennie i tygodniowo dziecko będzie mogło wygospodarować na kontakt z instrumentem?


Czas na regularne granie na instrumencie to podstawa doskonalenia umiejętności gry. Najlepiej z góry zaplanować bloki ćwiczeń na cały tydzień, wpasowując je w plan dnia dziecka tak, żeby mogło w komforcie i skupieniu zająć się pracą. W czasach pośpiechu i wielości obowiązków czas ten może być chwilą wyciszenia i relaksu; natomiast najowocniejszy będzie w porze, kiedy dziecko jest wypoczęte.

dodatkowe aspekty – konieczność zakupu lub wypożyczenia instrumentu, akcesoriów muzycznych, ewentualnego stroju do występów, uwzględnienie takich wydarzeń w ciągu roku jak próby, koncerty, wyjazdy związane z aktywnością muzyczną

To są te dodatkowe czynniki, które towarzyszą muzykowi na różnych etapach jego muzycznej przygody. Dobrze je również wziąć pod uwagę przy planowaniu edukacji
w pewnej perspektywie czasowej.

* artykuł dotyczy w szczególności nauki gry na instrumentach klawiszowych


Ten wpis został opublikowany w kategorii Fortepian, pianino, Instrument, Muzyka, Nauka gry. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *